Schijt je rijk

“Schijt je Rijk” K. Brielen Sport 2023


Een deel van terrein 2 word digitaal opgedeeld in kavels door een landmeter.


Iedereen kan een kavel kopen voor een bedrag van 3€/stuk


Op de slotdag zondag 30 april 2023 word om 17u45 een koe losgelaten in de afgebakende zone.


Op de kavel waar de koe schijt, bedraagt de hoofdprijs 500 €


Op de 8 direct aangrenzende kavels valt een prijs van 10 drankbonnetjes voor de kantine van K. Brielen Sport


De opbrengsten van Schijt je Rijk 2023 gaan naar vzw K. Brielen Sport.


WEDSTRIJD REGLEMENT


- Een deel van terrein 2 van K.Brielen Sport word digitaal opgedeeld in kavels door een landmeter.

- De kavels kunnen worden aangekocht voor 3 € per kavel of 4 kavels voor 10 €.
- De verdeling van het speelveld is willekeurig genummerd. Men kan dus op voorhand geen vakjes kiezen. De nummers worden oplopend verkocht.
- De koe wordt op zondag 30 april 2023 vrijgelaten op de afgebakende speelhelft. De wedstrijd start om 17u45. De hoofdprijs gaat naar de houder van de kaart met het nummer van de kavel waar de koe de eerste vlaai deponeert.
- De plaats waar de vlaai ligt, wordt door de organisatie vastgelegd. In het midden van de vlaai wordt er een vlag geplaatst, vervolgens worden de horizontale en verticale coördinaten gemeten vanuit het 0 punt (vlag). Wanneer de coördinaten bekend zijn word de winnaar afgeroepen in de kantine.
- Kleine behoeftes tellen niet mee en zijn ter beoordeling van de organisatie.
- Er is een tijdslimiet vooropgesteld van 45 minuten vanaf de start van de wedstrijd (17u45). Wanneer er geen grote behoefte werd afgeleverd, geldt als winnend vak, het vak waar de linker voorpoot staat op het moment dat de wedstrijd wordt afgeblazen.
- De organisatie bestaat uit de aanwezige bestuursleden van K. Brielen Sport en de landmeter.
- De wedstrijd kan op ieder moment worden stilgelegd indien er zaken gebeuren die naar de mening van de organisatie een goed verloop van de wedstrijd nadelig beïnvloeden.
- De kavels worden verkocht tot de laatste dag, zondag 30 april om 17u.
- Niet verkochte nummers worden NIET in de lijst van de kavels opgenomen.
- Het totale prijzengeld is 660 €, waarvan 1 x 500 €  en 8 x 10 drankbonnetjes K. Brielen Sport.
- De drankbonnen zijn geldig tem 1 mei 2024.
- In gevallen waarin dit reglement niets voorziet, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om nadere regels te stellen op het moment zelf. Het bindende besluit wat hieruit voortvloeit kan niet ter discussie worden gesteld.
- Direct na het beëindigen van de wedstrijd wordt de winnaar bekend gemaakt en volgt de prijsuitreiking in de kantine van K.Brielen Sport
- Indien toeschouwers de wil van het dier proberen te beïnvloeden door middel van schreeuwen, duwen ,lawaai , dan worden die onmiddellijk verwijderd van de terreinen. Zijn ze in het bezit van één of meerdere kavels dan word K.Brielen Sport eigenaar van die kavels.
- De winnende nummers worden op de site www.facebook.com/KBS 1941/ en op de website www.brielensport.be geplaatst. Indien de winnaars zich niet melden voor 15 September 2023 bij de organisatie vervalt het prijzengeld aan de vereniging.


PRIJZENSCHEMA

DB = Drankbonnetje kantine K. Brielen Sport